Reglement

Deelnamevoorwaarden

De minimumleeftijd voor de wedstrijd staat open vanaf de leeftijd vanaf 14. Minderjarigen hebben de toelating van ouders/voogd nodig. Die toelating dient overgemaakt te worden aan de organisatoren van de proef.

Toelating hier downloaden

De organisatie dringt aan op een medische controle voor de proef, maar een medisch certificaat is niet verplicht.

De proef vereist een goede fysieke conditie en door inschrijving aanvaardt de deelnemer het reglement van de Ultimate Race. Als gevolg verklaart hij/zij in goede fysieke conditie te zijn en af te zien van gerechtelijke stappen in gevolge van eventuele fysieke problemen/letsels. Indien een deelnemer een obstakel niet wenst te nemen, is dat niet verplicht.

Deelnemen aan de Utimate Race kan individueel of in teamverband.

INSCHRIJVINGEN

De inschrijvingen gebeuren online via de site www.ultimaterace.be

Om organisatorische redenen is het aantal deelnemers beperkt.

Deelnemen onder een andere dan zijn eigen identiteit is strikt verboden.

RESPECT VAN DE PROEF

Iedere deelnemer aan de Ultimate Race dient zich te gedragen als een goede huisvader, zowel op de openbare weg als in de bosgebieden. Ook de aanwijzingen van de wedstrijdcommissarissen dienen gevolgd te worden, pp straffe van uitsluiting. De organisator, zijn leden en het personeel of de derden waar hij in het kader van de Ultimate Race beroep op doet, kunnen niet verantwoordelijk geacht worden voor eventuele schade, van welke aard dan ook, als gevolg van de proef. In dezelfde geest kunnen de organisator of de voor geciteerde personen, verantwoordelijk geacht worden voor technische problemen die het verloop van de proef in het gedrang brengen, met gevolg voor de organisatie, deelnemers en derden.

RESPECT VOOR DE OMGEVING

Het is strikt verboden afval op het parcours achter te laten. Er zijn vuilnisbakken aanwezig en die dienen ook gebruikt te worden.

WIJZIGING/ANNULERING VAN DE PROEF

DE ORGANISATOR behoudt zich het recht voor om de proef/uren te wijzigen of zelfs de proef te annuleren. ook de obstakels en de lengte van de proef kunnen wijzigingen ondergaan.

SCHADE AAN MATERIAAL

DE ORGANISATOR is niet verantwoordelijk voor diefstal en verlies van eigendom van de deelnemers tijdens de proef.

SANCTIES

Alle inbreuken (niet respecteren van de richting van het circuit en het parcours, gevaarlijk of agressief gedrag, achterlaten van vuilnis op het parcours…) zal uitsluiting tot gevolg hebben.

KLEDIJ EN UITRUSTING

De ORGANISATOR vraagt geen enkele bijzondere uitrusting, maar een goede, sportieve uitrusting en aangepast schoeisel zijn aanbevolen. Men mag zich ook verkleden…

CHRONOMETRAGE

Iedere deelnemer dient de chip voor de chronometrage aan het einde van de proef weer te overhandigen aan de ORGANISATOR. In geval van verlies of niet-teruggave, wordt 15 euro per deelnemer in rekening gebracht.

BEELDGEBRUIK

Door de inschrijving geeft de deelnemer de ORGANISATOR de toelating om vrij gebruik te maken van foto’s en video’s, gemaakt tijdens het evenement en dat voor media en communicatiedoeleinden. Ook kunnen de beelden gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

VESTIAIRES

Er zal een vestiaire ter beschikking zijn voor persoonlijke bezittingen. Het rugnummer zal overeen komen met het nummer van de tas. De ORGANISATOR is niet verantwoordelijk in geval van verlies of diefstal. Deelname aan de Ultimate Ardennes Race houdt in dat de deelnemer instemt met het huidige reglement en de filosofie van de proef.